Фаховий переклад міжнародних документів

Переклад міжнародних документів стає дедалі актуальнішим за умов глобальної економіки. 21 століття – час глобалізації, політичної, економічної та культурної інтеграції держав, у той час як сучасні держави делегують свої повноваження міжнародним організаціям та збільшується політичний вплив великих транснаціональних компаній, відповідно стають все більш потрібними послуги перекладу та підвищується попит на перекладацькі послуги.

Отже, переклад документів (міжнародних, наприклад) включає переклади договорів, конвенцій, угод, переклади статутів міжнародних організацій, протоколів, декларацій, меморандумів, комюніке, урядових постанов, а також переклади документів різних міжнародних конференцій.

Щоб надати якісні послуги перекладу міжнародних документів, професійний перекладач повинен знати деякі особливості цього виду перекладу, такі як переклад специфічної лексики, лексичних шаблонів, чіткість побудови фрази, обмеження однієї думки від іншої, точне викладення матеріалу за повної відсутності емоційних елементів.

Особливості перекладу юридичних документів

Під час перекладу юридичних текстів узгодження глосарію із замовником особливо важлива, оскільки одна й та сама назва документа, організації, посади, тощо, може мати кілька варіантів перекладу. Відсутність узгодження та глибокого порівняльного аналізу може негативно позначитися на якості перекладу, або навіть на взаєморозуміння сторін. Досвідчений перекладач не залишить без уваги друк на документах, колонтитули, збереже структуру документа без змін. Фахвці бюро https://experevod.com.ua/ прекрасно на цьому розуміються.

Професійний перекладач має вміти перекладати юридичні документи різного рівня:

  • діючі всередині однієї організації – здійснювати переклади установчих документів (статутів, положень про організації, їх відділи чи філії);
  • переклад різних наказів, переклад договорів оренди приміщень та/або обладнання, переклад контрактів на постачання товарів та/або надання різних послуг тощо;
  • повинен бути здатний перекласти особисті документи громадян тієї чи іншої країни – здійснити переведення паспортів, свідоцтв про шлюб, народження дитини або про смерть когось із рідних, а також переведення патентів на винаходи, різноманітні справи та виписки з підприємств (наприклад, які свідчать) про те, що людина обіймає певну посаду для пред'явлення у ВНЗ, соцстраху тощо);
  • перекласти документи загальнодержавного значення – закони, нормативно-правові акти, накази міністерств, технічні регламенти тощо;
  • перекласти міжнародні документи – договори на постачання товарів, суднові процеси тощо;

Перекладач юридичних текстів повинен чітко знати та розуміти різницю між різними формами власності підприємств та організацій (державної, комунальної, приватної), їх видами – ТОВ, ВАТ, ЗАТ, ПрАТ, ІП, ДП, КП тощо.

На закінчення слід зазначити, що цей вид перекладу є одним із найскладніших, потребує підвищеної уваги перекладача, має низку особливостей, серед яких – офіційний характер, ясність, лаконічність, логічність викладу та пов'язаність.